Často kladené dotazy

Proč je jako první krok předání osobních údajů?

Předání osobních údajů není v prvním kroku povinné. Lze jej přeskočit kliknutím na odkaz. Uživatele kalkulátoru ujišťujeme, že získané údaje slouží jen pro naší potřebu a nepředáváme ani neprodáváme je nikomu dalšímu. Chceme zároveň jen ta nejdůležitější data, která je zcela běžné a obvyklé předávat v okamžiku, kdy rozpočet na střechu klient poptává u nějaké realizační firmy. I v takovém případě bude rozpočtáře zajímat:

 • S kým komunikuje, tedy jméno
 • Kontaktní údaje, díky nimž je možné s klientem komunikovat v návaznosti na jeho požadavky
 • Lokalita, kde se stavba nachází

Odměnou za kontaktní údaje již v prvním kroce je:

 • možnost vidět průběžnou celkovou cenu
 • možnost vidět porovnání cen u jednotlivých výrobků / modelů

Proč není dostupná volba Rekonstrukce?

Rekonstrukce s sebou na rozdíl od konstrukce zcela nové střechy nese spoustu úskalí, která mohou a do jisté míry i zásadně ovlivňovat výslednou cenu. Vytvoření uživatelsky příjemného modelu, který správně a v jednoduchosti spočítá náklady spojené s rekonstrukcí je náročnější krok a vyžaduje integraci ještě dalších funkcionalit, které se vyvíjí a testují. Spuštění modulu pro Rekonstrukce je pro nás prioritou a chceme, aby byl dostupný v nejkratším možném termínu.

Co když má moje střecha více různých sklonů?

Pokud se jedná o střechu, kde převládá jeden sklon a střešní rovina s jiným (byť výrazně jiným) sklonem tvoří zhruba méně než 1/4 plochy, zvolte hodnotu sklonu který převládá. Pokud se jedná o střechu s několika střešními rovinami o různých sklonech, pokuste se odhadnout průměrnou hodnotu těchto sklonů a vyberte jednu z předdefinovaných voleb.

Jak zjistím sklon střechy?

Projektová dokumentace

U novostavby by hodnota sklonu měla být uvedena v projektové dokumentaci v části ozn. STŘECHA, popř. KROV, ŘEZ KROVU. apod.

Pokud se jedná o rekonstrukci střechy nebo není z jiných důvodů sklon znám z dokumentace, pak je možné využít jednu z následujících možností

Smart aplikace

Pro měření sklonu je většina mobilních telefonů nebo tabletů vybavena nativní aplikací (KOMPAS, VODOVÁHA, apod.). Popřípadě je možné stáhnout z obchodu Google Play nebo AppStore z široké nabídky měřičů sklonu, vodováh, aj.

Měření

Jako jednoduchá pomůcka slouží poměr výšky ku délce. Přičemž platí, že 10° sklon odpovídá jedenomu metur délky střechy a 17,6 cm výšky

Odhad

Spolehlivým a dostačujícím způsobem je i prostý odhad sklonu. Nápovědou vám budou grafická vyobrazení sklonů střech u čtyřech předvoleb kalkulátoru.

Jaký je rozdíl mezi sklonem ve stupních a procentech?

Většina sklonů střech, které se uvádí v dokumentaci je ve stupních (značeno °). Některé projekty mohou pro zančení sklonu využívyt procenta (značeno %). Přičemž 100% = 45°.

Co když má můj dům jiný půdorysný tvar?

Kalkulátor nabízí téměř všechny běžné tvary domů. Pokud je váš tvar půdorysu jiný jen v drobných detailech, výčnělcích, apod., zvolte takový tvar, který je tomu vašemu nejvíce podobný. Pokud je tvar půdorysu vašeho domu výrazně jiný, zvolte variantu Zetko. Výsledná cena bude nejlépe odpovídat modelu komplikované střechy.

Co když mám plochou střechu?

Kalkulátor v této fázi vývoje prozatím neumožňuje kalkulaci plochých střech. Tato funkcionalita je ve střednědobám plánu vývoje kalkulátoru.

Co když mám jiný tvar střechy?

Kalkulátor vždy nabízí z variant tvarů střech, které jsou použitelné na konkrétní půdorys domu. Pokud má vaše střecha nějaké drobné, nbo i zásadnější odlišnosti, postupujte takto:

 • Střecha obsahuje polovalby - zvolte variantu Sedlová
 • Střecha je kombinací sedlových a valbových střech - zvolte variantu Valbová
 • Střecha je kombinací sedlových, valbových a pultových střech - zvolte variantu Valbová

Co když mám pultovou střechu a půdorys domu Téčko nebo Zetko?

Kalkulátor nabízí pravděpodobné varianty a kombinace půdorysů domu a tvarů střech. Jelikož se pultová střecha u složitých tvarů téměř nevyskytuje, má případná existence takové střechy dvě možná řešení výpočtu:

 1. Zvolte variantu Elko (výsledná cena mírně nepřesná).
 2. Spočítejte jako dvě nebo více kalkulací pultových střech na půdorysu Čtverec nebo Obdélník.

Jakou výpočtovou plochu nejlépe zvolit?

Kalkulátor si klade za cíl spočítat střechu ideálně bez znalostí konkrétních rozměrů nebo potřeby zaměřovat střechu. Nicméně, pokud něco zásadně ovlivňuje cenu, pak je to plocha střechy. Minimálně tento rozměr je tedy nezbytně nutné kalkulátoru prozradit. V ideálním případě je dobré hodnotu plochy střechy vyčíst z projektové dokumentace. Pokud víte, nebo přečtete z výkresů přesnou plochu střechy, vyberte možnost Skutečná plocha střechy (nejvíce přesný výpočet ceny). Pokud neznáte hodnotu plochy střechy, vyberte volbu Zastavěná plocha nebo Zastřešená plocha (méně přesný výpočet ceny), což jsou hodnoty většinou známé nebo velice jednoduše měřitelné.

Jaký je rozdíl mezi Zastavěnou a zastřešenou plochou?

 • Zastavěná plocha je plošný rozměr v m2 pod půdorysem vašeho domu
 • Zastřešená plocha je plošný rozměr v m2 pod půdorysem vaší střechy. Obvykle je to plocha odpovídající půdorysu vašeho domu, plus plocha pod částmi střechy tvořící přesahy.

Oba rozměry jsou si velice podobné a u běžné stavby ani jejich hodnota nebude výrazně odlišná. Existují ovšem případy staveb, kde je zastřešená plocha výrazně jiná než zastavěná plocha. Jako dobrý příklad lze uvést garážové stání pro automobil s domkem na zahradní nářadí. U takovéto stavby bude půdorysná plocha velice malá (jen pod zahradním domkem), střecha samotná ovšem výrazně velká, zakrývá ještě celou plochu stání pro automobil. V tomto případě bude zastřešená plocha i několikrát větší než ta zastavěná.

Co když mám navrženou jinou nosnou konstrukci?

Kalkulátor prozatím nabízí dvě nejrozšířenější varianty nosných konstrukcí. Pokud má vaše střecha navržen jiný typ konstrukce, může se jednat prakticky o 4 různé případy:

 1. Kombinace krovu a vazníku - zvolet variantu Krov.
 2. Lepený vazník - prozatím není dostupné. Pro získání orientační představy o ceně zvolte variantu Krov.
 3. Ocelová konstrukce - nelze kalkulovat, vyberte jen variantu Střešní plášť. Ocelovou konstrukci poptejte u specializovaného dodavatele.
 4. Střešní panel - prozatím nelze kalkulovat. Je součástí plánu rozvoje kalkulátoru.

Co když mám navržený jiný materiál krovu nebo vazníku?

Jelikož existuje relativně velké množství materiálů, ze kterých mohou být krovy a vazníky vyrobeny, není prakticky možné je integrovat všechny. Kalkulátor nabízí jen dva nejvíce zastoupené a používané. V praxi mohou nastat obvykle 3 situace:

 1. Kombinace materiálů které kalkulátor obsahuje - zvolte tu variantu, jejíž materiál v konstrukci převládá.
 2. Jiný druh dřeva nebo materiálu (např. BSH, Sibiřský modřín, apod.) - prozatím není možné kalkulovat.
 3. Specifické konstrukční prvky (např. Steico nosníky, I-OSB nosníky, apod.) - není možné kalkulovat

Proč je nabídka typů, výrobců a modelů krytin omezená?

Kalkulátor byl spuštěn s nejběžňějšími zástupci materiálů a povrchových úprav krytin. Momentálně se připravuje zásadní rozšíření modelů pálených a betonových tašek. Rozšíření přinese zpřesnění výsledné kalkulace, které ale ne zcela vždy bude zásadní, protože ceny za m2 některých modelů jsou zcela stejné nebo téměř stejné.

Proč není v nabídce falcovaná krytina?

Možnost kalkulace falcované krytiny je zařazena do balíku plánovaných rozšíření. Její absence má spíš profesní než technický charakter, a to dlouhodobý a fatální nedostatek kvalitních řemeslníků v oboru klempíř.

Co když mám navržen jiný materiál pro klempířské konstrukce?

Obecně se na trhu vyskytují ještě varianty materiálů:

 • Hliník
 • Rheinzink
 • Plast

Kalkulátor prozatím nenabízí možnost kalkulace z těchto materiálů.

Co když mám vikýř jiného tvaru?

Kalkulátor nabízí nejběžněji používané vikýře. Z těch v současné době méně rozšířených jsou to:

 • Trapézový vikýř - bude doplněn v plánovaném rozšíření kalkulátoru - prozatím zvolte volbu Pultový.
 • Volské oko - není možné kalkulovat.

Co když mám vikýř jiné velikosti?

Zvolte takovou, která je nejbližší větší. Informace o rozměrech naleznete po kliknutí na odkaz s informacemi v kroku pro výběr vikýřů. Pokud je vikýř větší než maximální velikost přípustná v kalkulátoru, zvolte největší možný v nabídce pro konkrétní typ.

Proč je nabídka střešních oken omezená?

Kalkulátor nabízí nejběžněji používané modely oken co se jejich typu a velikosti týče. Výrazné rozšíření nabídky je plánováno jako rozšíření. Označení Malé, Střední a Velké reprezentuje okna v rozsahu určitých velikostí /jejich přesnou definici získáte po kliknutí na odkaz s informacemi v kroku pro výběr a definici oken.

Jak mohu spočítat specifické doplňky střechy?

Nabídka dopňků střech je poměrně velká. Kalkulátor nabízí pouze ty nejběžněji používané. Systémy sněhových zábran, světlíků, hromosvod, apod. nejsou v kalulátoru dostupné a není možné je kalkulovat.

Mohu spočítat i jiný druh zateplení?

Kalkulátor nabízí prozatím jen moderní a vysoce efektivní způsob zateplení střechy tzv. nadkrokevní izolací. Jiné formy zateplení nejsou dostupné a není možné je kalkulovat.

Co když mi nepřišel e-mail s kalkulací?

Ověřte prosím nejprve, zda nenaleznete e-mail ve složce se Spamem. Pokud ano, doporučujeme přidat doménu strechaonline.cz do seznamu bezpečných odesílatelů. Pokud nenaleznete e-mai ani mezi spamem, napište prosím na e-mail info@strechaonline.cz. Do zprávy uveďte stejné kontaktní údaje, jaké jste vyplnili ve formuláři kalkulátoru.

Jak mohu potvrdit akceptaci kalkulace a objednat střechu?

Napište na e-mail info@strechaonline.cz. Do zprávy uveďte číslo nabídky, nebo přiložte PDF kalkulaci. Ozve se vám zástupce Střecha Online a dohodne s vámi další postup.

Napište nám